0882 74 55 88 office@sanara.biz

Проект „Сливница 156“ – първи подземен етаж

  Статут Застроена площ Общи площи Сума площи
Паркомясто ПМ 1 Свободен 14,75 кв.м.   32.90 кв.м.
Паркомясто П 2 Свободен 13,35 кв.м.   29,77 кв.м.
Паркомясто П 3 Свободен 14,74 кв.м.   32,87 кв.м.
Паркомясто П 4 Свободен 15,64 кв.м.   34,88 кв.м.
Паркомясто П 5 Свободен 13,16 кв.м.   29,35 кв.м.
Паркомясто П 6 Свободен 14,78 кв.м.   32,96 кв.м.
Паркомясто П 7 Свободен 14,70 кв.м.   32,79 кв.м.
Паркомясто П 8 Свободен 12,88 кв.м.   28,73 кв.м.
Паркомясто П 9 Свободен 14,13 кв.м.   31,51 кв.м.
Паркомясто П 10 Свободен 14,13 кв.м.   31,51 кв.м.
Паркомясто П 11 Свободен 13,25 кв.м.   29,55 кв.м.
Паркомясто П 12 Свободен 10,88 кв.м.   24,27 кв.м.
Паркомясто П 13 Свободен 11,50 кв.м.   25,65 кв.м.
Паркомясто П 14 Свободен 11,38 кв.м.   25,38 кв.м.
Паркомясто П 15 Свободен 12,89 кв.м.   28,75 кв.м.
Паркомясто П 16 Свободен 12,77 кв.м.   28,48 кв.м.
Паркомясто П 17 Свободен 13,20 кв.м.   29,44 кв.м.
Паркомясто П 18 Свободен 12,57 кв.м.   28,04 кв.м.
Паркомясто П 19 Свободен 12,50 кв.м.   27,88 кв.м.
Паркомясто П 20 Свободен 14,33 кв.м.   31,96 кв.м.
Паркомясто П 21 Свободен 11,55 кв.м.   25,76 кв.м.
Паркомясто П 22 Свободен 16,63 кв.м.   37,09 кв.м.
Паркомясто П 23 Свободен 12,50 кв.м.   27,88 кв.м.
Паркомясто П 24 Свободен 14,00 кв.м.   31,22 кв.м.
Паркомясто П 25 Свободен 14,00 кв.м.   31,22 кв.м.
Паркомясто П 26 Свободен 12,63 кв.м.   28,17 кв.м.
Паркомясто П 27 Свободен 12,74 кв.м.   28,41 кв.м.
Паркомясто П 28 Свободен 11,05 кв.м.   24,65 кв.м.
Гараж Г 1 Свободен 20,91 кв.м. 3,18 кв.м. 24,09 кв.м.
Гараж Г 2 Свободен 21,17 кв.м. 3,22 кв.м. 24,39 кв.м.
Гараж Г 3 Свободен 19,50 кв.м. 2,96 кв.м. 22,46 кв.м.
Гараж Г 4 Свободен 21,33 кв.м. 3,24 кв.м. 24,57 кв.м.
Гараж Г 5 Свободен 19,26 кв.м. 2,92 кв.м. 22,18 кв.м.

Направете поръчка или запитване за паркомясто или гараж на 2ри подземен етаж