0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
106,39кв.м.
Приспадащи се общи части:
20,22кв.м.
Сума площи:
126,61кв.м.
Земя:
19,18кв.м.
Статут на магазин 4:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за магазин 4