0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
118,05кв.м.
Приспадащи се общи части:
22,43кв.м.
Сума площи:
140,48кв.м.
Земя:
21,28кв.м.
Статут на магазин 3:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за магазин 3