0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
212,61кв.м.
Приспадащи се общи части:
40,40кв.м.
Сума площи:
253,01кв.м.
Земя:
38,33кв.м.
Статут на магазин 2:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за магазин 2