0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
163.36кв.м.
Приспадащи се общи части:
31,04кв.м.
Сума площи:
194,40кв.м.
Земя:
29,45кв.м.
Статут на магазин 1:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за магазин 1