0882 74 55 88 office@sanara.biz

2 – 8 типови етажи, Ателие 9, 19, 29, 39, 49, 56 и 59

Застр.площ:
58,22кв.м.
Приспадащи се общи части:
11,07кв.м.
Сума площи:
69,29кв.м.
Земя:
10,50кв.м.
Статут на ателие 9, типов етаж 2:
Свободен
Статут на ателие 19, типов етаж 3:
Продаден
Статут на ателие 29, типов етаж 4:
Свободен
Статут на ателие 39, типов етаж 5:
Свободен
Статут на ателие 49, типов етаж 6:
Свободен
Статут на ателие 56, типов етаж 7:
Продаден
Статут на ателие 59, типов етаж 8:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за ателие 9, 19, 29, 39, 49, 56, 59