0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
179,58кв.м.
Приспадащи се общи части:
29,49кв.м.
Сума площи:
209,07кв.м.
Земя:
28,03кв.м.
Статут на апартамент 61:
Продаден

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 61