0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
89,65кв.м.
Приспадащи се общи части:
17,03кв.м.
Сума площи:
106,68кв.м.
Земя:
16,18кв.м.
Статут на апартамент 60:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 60