0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
116,41кв.м.
Приспадащи се общи части:
22,11кв.м.
Сума площи:
138,52кв.м.
Земя:
21,01кв.м.
Статут на апартамент 58:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 58