0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
53,97кв.м.
Приспадащи се общи части:
10,26кв.м.
Сума площи:
64,23кв.м.
Земя:
9,74кв.м.
Статут на апартамент 54:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 54