0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
50,32кв.м.
Приспадащи се общи части:
9,56кв.м.
Сума площи:
59,88кв.м.
Земя:
9,07кв.м.
Статут на апартамент 53:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 53