0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
142,87кв.м.
Приспадащи се общи части:
27,14кв.м.
Сума площи:
170,01кв.м.
Земя:
25,75кв.м.
Статут на апартамент 52:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 52