0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
93,18кв.м.
Приспадащи се общи части:
17,70кв.м.
Сума площи:
110,88кв.м.
Земя:
16,79кв.м.
Статут на апартамент 51:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 51