0882 74 55 88 office@sanara.biz
Застр.площ:
82,57кв.м.
Приспадащи се общи части:
20,61кв.м.
Сума площи:
103,18кв.м.
Земя:
23,31кв.м.
Статут на апартамент 2:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 2