0882 74 55 88 office@sanara.biz

Първи и втори подпокривен етаж, Апартамент 10

Застр.площ:
146,82кв.м.
Приспадащи се общи части:
36,64кв.м.
Сума площи:
183,46кв.м.
Земя:
41,44кв.м.
Статут на апартамент 10:
Свободен

Направете запитване

Направете поръчка или запитване за апартамент 10